Verąe z ®elezných hor
Naďa Beneąová

Něľné verąe líčí ľivot zosobnělé borovice, břízy, srnky či veverky a mnoha daląích zvířátek, které oľivují lesy a přírodu nejen na ®elezných horách, v jejichľ tichém prostředí během let vznikaly. Svou jemnou citovostí a bohatou vnímavostí promlouvají k dětem i dospělým.


Formát: 21 x 14,7 cm Rozsah: 40 stran Cena: 69,- Kč